The Manoogian Simone Research Fund (2019-2022) provided research grants for students and researchers in Armenia aiming at building research capacity to advance economic growth and development issues in the country. The topics for applied research, which were related to Armenia’s development needs across a wide range of topic areas, were aligned with the Government priorities. Grants were awarded both to research teams with established track records with Armenian university affiliations, and smaller grants to university students.

«Մանուկյան Սիմոն հետազոտական հիմնադրամը» (2019-2022) հետազոտական դրամաշնորհ ստանալու հնարավորություն է տրամադրել Հայաստանի բոլոր ուսանողներին և հետազոտողներին, որի նպատակն էր նպաստավոր պայմաններ ստեղծել Հայաստանում հետազոտական կարողությունների զարգացման համար` ապահովելու տնտեսական աճի և զարգացման հիմնահարցերի առաջխաղացում: Կիրառական հետազոտության թեմաների լայն շրջանակն ուղղված էր Հայաստանի զարգացման ճանապարհին անհրաժեշտ կարիքների բացահայտմանը և համահունչ էր ՀՀ կառավարության առաջնահերթություններին: Դրամաշնորհները տրամադրվել են ՀՀ-ում գործող համալսարանների հետազոտական թիմերին և ուսանողներին: