Past Awards

Past awards 2021

ՄՍՀՀ ծրագիրը 2021 թ. -ի գարնանային կիսամյակի համար ուսանողներին տրամադրում է հավելյալ ֆինանսական ռեսուրսներ իրենց հետազոտական ավարտական թեզերը գրելու համար:

Դիմումների վերջնաժամկետ. 19 մարտի , 2021թ.

Թեմաներ՝

Թեմա 1. Զբոսաշրջության ոլորտում թվայնացման կարիքների գնահատում և առաջարկների մշակում

Թեմա 2. Տնտեսական Շահութաբերության Ներքին Դրույքի (այսուհետ՝ EIRR) հաշվարկման մեթոդաբանություն ճանապարհաշինության և այլ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների համար

Թեմա 3. Տնտեսական Շահութաբերության Ներքին Դրույքի (այսուհետ՝ EIRR) հաշվարկման մեթոդաբանություն առողջապահական ծրագրերի համար

Թեմա 4. Տնտեսական Շահութաբերության Ներքին Դրույքի (այսուհետ՝ EIRR) հաշվարկման մեթոդաբանություն էներգետիկայի ոլորտում իրականացվող ծրագրերի համար

Թեմա 5. Տնտեսական Շահութաբերության Ներքին Դրույքի (այսուհետ՝ EIRR) հաշվարկման մեթոդաբանություն կեղտաջրերի մաքրման ծրագրերի համար

 

The MSRF program is providing additional funding resources to students to tailor their research theses/capstones for the Spring semester 2021.

Deadline for applications: March 19, 2021 

The research project duration is six months.

The deadline of the project is September 30 2021.

Topic 1. Assessment of digitalization needs in the field of tourism and development of recommendations  

Topic 2. Methodology for calculating the Internal Rate of Economic Profitability (hereinafter referred to as EIRR) for road construction and other transport infrastructures

Topic 3. Methodology for calculating the Internal Rate of Economic Profitability (hereinafter referred to as EIRR) for health programs

Topic 4. Methodology for calculating the Internal Rate of Economic Profitability (hereinafter referred to as EIRR) for energy projects

Topic 5. Methodology for calculating the Internal Rate of Economic Profitability (hereinafter referred to as EIRR) for wastewater cleaning projects

Դիմումի վերջնաժամկետ՝ մարտ 19, 2021 թ.
Հետազոտության ավարտի վերջնաժամկետ՝ դեկտեմբեր 31, 2021 թ․ 
 
Դիմումի վերջնաժամկետ՝ մարտ 19, 2021 թ.
Հետազոտության ավարտի վերջնաժամկետ՝ դեկտեմբեր 31, 2021 թ․ 

Topic 1. The toolkit for information attack carried by  Azerbaijan against the Republic of Armenia and Artsakh

Deadline for application: March 19, 2021.
Deadline for completion of the research: December 31, 2021.

Topic 2. The system of indicators of the level of socio-economic development in regions as a tool to ensure balanced development of the region / country

Deadline for application: March 19, 2021.
Deadline for completion of the research: December 31, 2021.

 

Past awards 2018-19

For each research topic, please download the enclosed Request for Proposal:

  • Topics for researchers
  1. Developing alternative methodologies of tax evasion identification
  2. Constructing an up-to-date Social Accounting Matrix (SAM) for Armenia
  • Topics for students
  1. Երիտասարդ ընտանիքների՝ երեխա ունենալու որոշման վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրություն և քաղաքականության նոր լուծումների առաջադրում
  2. «Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի երկրներում ՏՏ և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտին տրվող հարկային արտոնությունների, պետական աջակցության վերլուծություն և դրանց համադրումը Հայաստանում առկա իրավիճակի հետ» հետազոտություն
  3. Հայրենադարձների ինտեգրման խնդիրները հայրենիքում